کاربرد پوکه معدنی در کشاورزی

کاربرد پوکه معدنی در کشاورزی

کاربرد پوکه در کشاورزی همانطور که می دانید عمده ترین کاربرد پوکه معدنی در صنعت ساختمان است. اما این ماده معدنی کاربردهای دیگری هم دارد که از جمله آن ها می توان به کاربرد پوکه معدنی در کشاورزی اشاره کرد. ویژگی هایی که باعث می شود پوکه معدنی در کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد به…