سنگ آبنما|پوکه معدنی|پوکه معدنی قروه|پوکه معدنی ایازی|09184418086

سنگ آبنما یا سنگ لاشه پوکه معدنی

سنگ آب نما سنگ آبنما یا همان سنگ پوکه معدنی که از درون کوه های آتشفشانی بیرون می آید دارای سایز ۲۰ الی ۱۰۰ سانتی متر و رنگ آنها  وابسته به لایه کاری معدن بدین صورت که اگر لایه کاری معدن سیاه باشد سنگ آبنمایی که تولید خواهد شد سیاه خواهد بود.در کل این سنگ…