کاربرد پوکه در کاهش ورزن ساختمان

پوکه معدنی به عنوان یکی از بهترین و در عین حال عجیب ترین در بین سنگ های آذرین است. این سنگ که در دل کوه های آتشفشاتی تشکیل می شود دارای خواص بسیار زیاد و کاربردهای فراوان منحصر به فرد خود است. فراوانی این ماده معدنی بیشتر در نواحی کوهستانی به چشم میخورد بنابراین نواحی غربی…